divendres, 5 de juny del 2015

ADULTS QUE SEMBLEN CRIATURES // ADULTOS QUE PARECEN CRIATURAS

ADULTS QUE SEMBLEN CRIATURES 

Fer-se gran t’ajuda a veure les coses amb perspectiva, a relativitzar, a pensar què diràs abans de parlar, a ser tolerant i respectuós amb les opinions dels altres. El pas del temps que separa la infantesa de l’etapa adulta ens hauria de servir per madurar, oi? No es tracta únicament d’anar afegint anys al marcador i prou. Es tracta de créixer físicament i també emocionalment. No?

Trista i decebuda, he de confessar que fa temps que observo que no és així. Hi ha molts adults immadurs. Els trobes per tot arreu i en qualsevol àmbit. Hi ha persones adultes, amb responsabilitats laborals i familiars, que semblen autèntiques criatures i, com a tals, protagonitzen rebequeries dignes de l’escola bressol. Hi ha pares i mares que semblen més petits que els seus propis fills.

En els darrers mesos, he estat testimoni de molts malentesos, discussions i disputes entre persones adultes que comparteixen feina, escola dels fills o club de macramé, per posar algun exemple. I em sembla, literalment, lamentable. En tots els casos, a més, s’hi barregen els famosos xats grupals de missatgeria instantània, que, sigui dit de pas, si no es fan servir degudament, poden comportar més perjudicis que beneficis i complicar-ho tot encara més.

Crec que, de base, hi ha un error de concepte, un error que indueix a malentesos: els companys de feina, els pares i mares dels nens de l’escola dels teus fills o els qui fan la classe de zumba amb tu els dilluns no són amics teus. Si més no, no d’entrada. No al principi. No ho són per la condició de companys de feina, d’escola o d’associació de veïns. Si de cas, poden esdevenir amics, amb el pas del temps, perquè teniu afinitats comunes, perquè rieu de les mateixes coses o perquè us interessa el medi ambient. Tant hi fa. Però, en qualsevol cas, l’amistat vindrà després, si és que arriba algun dia.

Estic convençuda que la pretensió que tots siguem amics és l’origen del problema. Ni ho som, ni ho hem de ser a la força. Per això, pel bé de tots i totes, i perquè em bull la sang quan veig segons quines coses, faig una crida al sentit comú als homes i les dones dels Països Catalans: amb les persones que circumstancialment es creuen a les nostres vides no cal establir una relació de profunda amistat, n’hi ha prou amb respectar-se i ser cordial.

Estic segura que si tots ens respectem i ens tractem amb cordialitat, tot anirà millor. Si un grup de persones ha d’estar en contacte necessàriament per estar al cas de qüestions que afecten a tots, el més raonable i el més assenyat és que la relació sigui cordial. No cal que estiguem d’acord sempre, no pots pretendre que tothom pensi com tu, no pots criticar l’altre perquè actuï diferent de tu. N’hi ha prou amb consensuar certs temes i llestos. No cal anar més enllà.

I permeteu-me un apunt més: n’estic molt tipa de les persones que es creuen millor que els altres. “Millor”... en base a què? L’status econòmic? Els estudis acadèmics? El lloc de naixement? Em sap molt greu que al segle XXI encara hi hagi qui discrimini per raó de raça, condició econòmica, o l’anomenada “classe social”.
Sabeu qui és, segons el meu parer, el més ric?
El que més petons rep de part dels qui l’estimen.
Sabeu qui té més “classe”, sota el meu punt de vista?
El més educat.
Sabeu quins coneixements compten realment per a mi?
Els que s’aprenen a casa, de petits, que després es converteixen en valors com el respecte, la generositat o la solidaritat.

………………………………………………………………………………………

ADULTOS QUE PARECEN CRIATURAS

Hacerse mayor te ayuda a ver las cosas con perspectiva, a relativizar, a pensar lo que dirás antes de hablar, a ser tolerante y respetuoso con las opiniones de los demás. El paso del tiempo que separa la infancia de la etapa adulta debería servirnos para madurar, ¿verdad?  No es cuestión únicamente de ir añadiendo años en el marcador y ya está. Se trata de crecer física y emocionalmente. ¿No?

Triste y decepcionada, tengo que confesar que hace tiempo que observo que esto no es así. Hay muchos adultos inmaduros. Los encuentras por todos lados y en cualquier ámbito. Hay personas adultas, con responsabilidades laborales y familiares, que parecen auténticas criaturas y, como tales, protagonizan pataletas dignas de guardería. Hay padres y madres que parecen más pequeños que sus propios hijos.

En los últimos meses, he asistido a muchos malentendidos, discusiones y disputas entre personas adultas que comparten lugar de trabajo, escuela de los niños o club de macramé, y me parece, literalmente, lamentable. En todos los casos, además, se mezclan los famosos chats grupales de mensajería instantánea, que, dicho sea de paso, si no se utilizan debidamente, pueden conllevar más perjuicios que beneficios y complicarlo todo todavía más.

Creo que, de base, hay un error de concepto, un error que induce a malentendidos: los compañeros de trabajo, los padres y madres de los niños que van a la escuela con tus hijos o los alumnos de la clase de zumba que haces los lunes no son amigos tuyos.  Al menos, no de entrada. No al principio. No lo son por la condición de compañeros trabajo, escuela o asociación de vecinos. A lo mejor, con el paso del tiempo, acabarán siendo amigos tuyos, porque tenéis afinidades comunes, porque reís de las mismas cosas o porque os interesa el medio ambiente. Da lo mismo. Pero, en cualquier caso, la amistad vendrá después. Si es que llega algún día.

Estoy convencida que la pretensión de que todos seamos amigos es el origen del problema. Ni lo somos ni lo tenemos que ser necesariamente. Por esto, por el bien de todos y todas, y porque me hierve la sangre cuando veo según qué cosas, hago una llamada a la cordura: con las personas que circunstancialmente se cruzan en nuestras vidas no hace falta establecer una relación de amistad profunda, nos basta con ser respetuosos y cordiales.  

Estoy convencida que si todos nos respetamos y nos tratamos con cordialidad, todo irá mejor. Si un grupo de personas tiene que estar en contacto necesariamente para estar informado de cuestiones que afectan al grupo, lo más razonable o lo más sensato es que la relación sea cordial. No hace falta que todos estemos de acuerdo siempre, no puedes pretender que todo el mundo opine como tú, no puedes criticar al otro porque actúe de diferente modo que tú. Basta con consensuar ciertos temas, y listo. No hace falta ir más allá.

Y permitidme un apunto más: estoy muy harta de las personas que se creen mejor que el resto. “Mejor”… ¿en base a qué? ¿El status económico? ¿Los estudios académicos? ¿El lugar de nacimiento? Me parece increíble que en pleno siglo XXI todavía haya gente que discrimine por razón de raza, condición económica o la denominada “clase social”.
¿Sabéis quién es, según mi punto de vista, más rico?
Quien más besos recibe de quienes le quieren.  
A mi entender, ¿sabéis quién tiene más “clase”?
El más educado.
¿Sabéis qué conocimientos cuentan realmente para mí?
Aquellos que se aprenden en casa, desde pequeños, que después se convierten en valores como el respeto, la generosidad o la solidaridad.